POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui som

Identitat: Club d’Esgrima Sant Cugat 2020
NIF: G01932219
Telèfon: 695120810
Adreça postal:
Carrer Gordi, 9 – 08173 – Sant Cugat del Vallés – Barcelona
Adreça web: https://esgrimasantcugat.cat
Adreça de correu electrònic: info@esgrimasantcugat.cat

Introducció

Quan necessitem obtenir la vostra informació sempre demanarem que ens la proporcioneu voluntàriament de forma expressa. Les dades obtingudes a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres canals seran incorporats als sistemes de tractament del CLUB D’ESGRIMA SANT CUGAT 2020. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivanment amb la finalitat d’oferir els serveis sol.licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Finalitat del tractament de les dades

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis o la informació sol.licitada, així com per facilitar informació als interessats d’acord amb els seus interessos i per a millorar la seva experiència d’usuari. 

Període de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades i obtingudes durant la prestació dels serveis sol.licitats mentre duri la relació comercial es conservaran durant un termini màxim de 5 anys a partir de la darrera confirmació d’interés o bé quan existeixi alguna instrucció legal que ens obligui a la seva conservació. 

Legitimació per al tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la sol.licitud d’informació o la contractació dels serveis del club, acompanyada del consentiment per part del sol.licitant. En cap cas la retirada del consentiment condiciona l’execució del contracte de prestació de serveis. 

Destinataris de les dades

Les dades es cediran, en cas de ser necessari, a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferents tipus de suport al CLUB D’ESGRIMA SANT CUGAT 2020, així com als tercers necessaris amb els quals sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

En cap cas es farà cap altra cessió de dades. Un cas a destacar és la tramitació de les llicències de la Federació Catalana d’Esgrima i de la Real Federación Española de Esgrima, a les que es facilitaran les dades necessàries per a la tramitació de la llicència però que sempre demanaran al mateix temps el consentiment corresponent al sol.licitant.  

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el CLUB D’ESGRIMA SANT CUGAT 2020 està tractant dades personals que l’interessin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

Exercici dels drets i reclamacions

Per a l’exercici dels drets esmentats, els interessats poden adreçar un escrit al CLUB D’ESGRIMA SANT CUGAT 2020, carrer GORDI, 9, 08173 – SANT CUGAT DEL VALLÉS o un missatge de correu electrònic a l’adreça info@esgrimasantcugat.cat. 

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agencia Española de Protección de Datos. 

Política de cookies

Publicada en document separat